Logo Lounge en Zo

Logo Lounge en Zo

Privacy statement

Via de Lounge & Zo website https://www.lounge-en-zo.nl worden persoonsgegevens van gebruikers verwerkt.
Lounge & Zo respecteert uw privacy en de persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In dit privacy statement informeren wij u over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, (4) over wat uw rechten zijn en op welke manier u die rechten kunt uitoefenen, (5 -8) over de beveiliging van uw persoonsgegevens, en (9) een cookieverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Lounge & Zo verzamelt uitsluitend persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons heeft doorgegeven.

Dit kan zijn door contact op te nemen met een verzoek om informatie, het doen van een online offerteaanvraag of door u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Lounge & Zo gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Lounge & Zo heeft verstrekt. Dit kan zijn:

 • Naam
 • Email adres
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer(s)

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • Aanmaken en in stand houden van uw account;
 • Behandelen van offerteaanvragen, facturatie en vragen met betrekking tot uw account;
 • Verwerken en afhandelen van uw bestelling en betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.
Ontvangers van persoonsgegevens

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren. Indien het nodig is voor de uitvoering van deze werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens tegen misbruik zijn beveiligd.

Wij zullen echter de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

3. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij uw gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Uw accountgegevens

Uw accountgegevens bewaren wij totdat u uw account hebt verwijderd. Na het verwijderen van uw account archiveren wij uw gegevens niet en worden uw gegevens direct definitief vernietigd.

(Support)vragen en de afhandeling daarvan

Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gehuurde of gekochte producten of diensten.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gehuurde of gekochte producten en- of diensten bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

4. Uw rechten

U hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van uw toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U hebt recht op inzage de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Het recht op inzage is door Lounge & Zo reeds op een veilige manier geregeld indien u een account hebt aangemaakt. Na inloggen kunt u zien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien u geen account heeft aangemaakt of nog andere informatie wilt inzien kunt u daartoe een verzoek indienen per email. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Rectificatie

Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit recht is door Lounge & Zo gewaarborgd, doordat u via uw account zelf uw persoonsgegevens op elk moment kunt aanpassen/rectificeren.

Indien u geen account heeft aangemaakt kunt u daartoe een verzoek indienen per email. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt rectificeren.

Gegevenswissing

Indien u geen account heeft aangemaakt kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

Dit is mogelijk indien:

 • Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld/verwerkt;
Toestemming

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor de reeds uitgevoerde handelingen.

5. Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals hierboven beschreven, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Binnen een maand laten wij u weten wat er met er met uw verzoek is gedaan, Indien uw verzoek erg complex is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

U kunt uw verzoek per brief of elektronisch per email bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Indien uw verzoek niet kan worden uitgevoerd, informeren wij u zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Indien u het daar niet mee eens bent, kun u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

6. Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor Lounge & Zo. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en – of te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wachtwoorden worden door middel van onomkeerbare hashing opgeslagen
 • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is uitsluitend beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie

Postadres:

Lounge & Zo
Hellemeerstraat 22
2141 XE Vijfhuizen

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8. Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun u vinden op onze website of onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

9. Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij u op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de website van Lounge & Zo bezocht wordt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

Cookies zijn in te delen in enkele categorieën:

 • Noodzakelijke cookies helpen de website van Lounge & Zo te functioneren. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld.
 • Het opslaan van voorkeuren en instellingen gebeurt met voorkeurscookies. Zo kan de relevante informatie getoond worden wanneer u naar de website terugkeert.
 • Statistische cookies zorgen ervoor dat Lounge & Zo kan leren over hoe gebruikers interacteren met de websites. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de Lounge & Zo website wordt verbeterd. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics.
 • Cookies vanuit sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube zijn marketingcookies, zij zorgen voor interactie met plugins van sociale netwerken. Een voorbeeld hiervan is het delen van informatie op Facebook. Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook, Twitter en YouTube (en andere sociale netwek sites) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij door middel van cookies verwerken.

Toepassing van Cookies door Lounge & Zo

Lounge & Zo maakt voor haar diensten gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden.

Lounge & Zo maakt gebruik van cookies om het gebruik van onze webshop te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Wij plaatsen geen cookies op uw computer om te adverteren. Deze cookies zijn niet verbonden aan uw profiel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar een van de servers van Google.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor punt 5 van onze privacy statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Gebruik van Cookies

Zonder plaatsing van noodzakelijke cookies is het soms niet mogelijk de website van Lounge & Zo goed te gebruiken. Lounge & Zo zal standaard vragen om akkoord te gaan met het gebruik van alle door Lounge & Zo gebruikte cookies.

Bovenstaande informatie is onderhevig aan wijzigingen. Mocht u een cookie tegenkomen die niet beschreven staat, dan kunt u dit melden.
Hoe dit te doen staat beschreven in punt 5 van het privacy statement.

Cookies verwijderen

U kunt cookies altijd controleren en wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover leest u op de website aboutcookies.org. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Aanpassing Cookieverklaring

Lounge & Zo behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg deze cookieverklaring dan ook regelmatig.

Logo Lounge en Zo